Blogi rakennusalan raskaan sarjan koneista

Monikäyttöinen saksinostin

Tämän päivän rakennustyömailla näkee mitä erikoisimpia vempaimia. Aina ei ole edes rakennustelineitä asennettu viimeisen päälle joka seinälle, sillä niiden sijasta yläilmoissa työskentelyä voidaan toteuttaa erilaisten nostimien varassa. Nostimia on tekniikaltaan karkeasti kahdenlaisia, saksivarsimekanismilla toimivia saksinostimia ja hydraulisella nivelletyllä varrella toimivia kuukulkijoita. Nostimia voidaan käyttää muuhunkin tarkoitukseen kuin henkilöiden nostamiseen, mutta ne, joita tavallisimmin näemme ympärillämme kaupungilla kulkiessamme, ovat henkilönostimia.

Henkilönostimien kirjo

Riippuu työympäristön laajuudesta ja työn olemuksesta, millaista nostinta missäkin tilanteessa tarvitaan. Myös se, millä korkeudella työtä tehdään, on olennaista nostimen valinnalle. Sisätiloissa työskenneltäessä päädytään usein akkukäyttöisiin nostimiin, kun taas ulkotiloissa käytetään vahvoja mutta meluisia polttomoottorinostimia.

Siinä missä ennen vanhaan rakennuksen ulkoseinillä oli aina telineet, joiden päällä työmiehet liikkuivat, voidaan osa niistä korvata nykyään nostimilla. Rakennuksen ulkoseinillä työskentelevillä maalareilla ja julkisivun korjaajilla on useimmin käytössään saksinostin. Se on vakaa ja sen nostokapasiteetti saattaa olla jopa kaksikymmentä metriä, eli yhtä korkea kuin viisikerroksinen talo. Saksinostimen rajoitteena on tasainen alusta, jolle se tulee sijoittaa. Mikäli rakennustyömaalla ei ole tasaista alustaa, täytyy työ tehdä kuukulkijalla. Sisätilojen töitä tehdään usein akkukäyttöisillä saksinostimilla, joiden käytössä melutaso pysyy matalana eikä päästöjä synny sisäilmaan. Sisätiloissa on usein tarjolla tasainen pohja, joten saksinostin on tekniikaltaan tähän sopiva. Akkukäyttöisten nostimien rajoitteena on, että niiden kapasiteetti on aina alhaisempi kuin polttomoottorikäyttöisten.

Kuukulkija epätasaisella maalla ja saksinostin autoille

Nivelpuominostimessa eli kuukulkijassa nosto perustuu hydrauliikkaan. Nostin on käyttöalueeltaan kaikkein laajakirjoisin, sillä sen voi asettaa epätasaiselle maalle, sen nostolavaa voi liikuttaa myös sivusuunnassa ja se ylettyy vielä korkeammalle kuin saksinostimet. Kuukulkijoiden etuna on lisäksi mahdollisuus työskennellä ahtaissa paikoissa. Tämän mahdollistaa puomin nivelrakenne. Hyvin korkeissa sisähalleissa ja ostoskeskuksissa, joissa tehdään korjaustöitä, saattaa nähdä kuukulkijoita. Nämä ovat sisätiloissa akkukäyttöisiä mistä syystä eivät aiheuta meluhaittoja. Korkeiden kerrostalojen ulkoseinillä saattaa työskennellä niin ikään kuukulkijoita, mutta usein nämä ovat dieselkäyttöisiä.

Saksinostimiin voi törmätä myös autokorjaamolla. Ne ovat leveitä ja matalia, mutta tekniikka on sama kuin henkilönostimissa. Auto ajetaan ajosiltaa pitkin saksinostimen päälle ja nostetaan korjausta varten sopivalle korkeudelle. Nostimessa on mukana nostosylinterit, jotka takaavat työskentelyturvallisuuden raskaan painon alla. Hybeko Oy tarjoaa saksinostimet ja kuukulkijat.


jaa